turizem-terme-snovik-v-tuhinjski-dolini

Razmišljanje nekdanjega člana Sveta ATP Kamnik Franca Osolnika o vodenju kamniškega turizma pred leti in danes

»Svetnik Jože Korošec, ki je hkrati tudi predsednik sveta ZTŠ, se je spraševal, kaj storiti, ker je z ZTŠ oz. prej ATP “vedno kaj narobe”, čeprav imamo v Kamniku še veliko drugih javnih zavodov, o katerih se nič ne govori. Ugotavljal je, da je to morda zaradi politične izpostavljenosti tega zavoda«.

Dne 28.03.2013 sem kot redni bralec vašega portala, poleg vseh ostalih novic, prebral tudi zgoraj citirano izjavo g. Korošca, ki me je vrnila nekaj let nazaj, kjer sem aktivno sodeloval kot član »politično izbranega sveta« takratnega ATP-a, kot pravilno ugotavlja g. Korošec. Kot vem, se do danes način izbora še ni moderniziral oz. dal prednost strokovnosti in ne politični pripadnosti.

Dne 29.04.2004, smo pričeli z delom takratni člani sveta ATP-a, kjer smo po poteku mandata prejšnjega direktorja, izvolili novega z začrtanim programom, kako spremeniti zaspano in nedorečeno stanje v našem lepem mestu. Potrdili in sprejeli smo program globalne strategije razvoja turizma in podjetništva na kamniškem. Bili smo bili prepričani, da s starim programom, ki je živel samo za eno veliko prireditev, ne moreš biti konkurenčen razvoju ostalih občin v Sloveniji.

Ko je prevzel mesto v. d. direktorja v takratnem ATP-ju g. Kralj, se je šele pričela dejansko reorganizacija ATP-ja. Gospod Kralj, diplomirani organizator turizma, je visoko izobražen kader in specialist za to področje. Sprejet je bil nov koncept delovanja agencije, nove usmeritve skladno z občinsko globalno strategijo razvoja turizma in podjetništva na kamniškem. Sodelovanje g. Kralja in člani sveta je bilo zgledno, kljub nekaterim problemom poslovanja agencije iz preteklosti. Nismo se obremenjevali preveč z preteklostjo, ker smo želeli spremembe za jutri in prihodnost, da se mesto Kamnik in okolica z velikim potencialom kakršnega ima, prestavi v višji razred ponudb turističnih destinacij tudi preko meja naše domovine.

Kar hitro so minila ta štiri leta in gospod Kralj, ki je nesporno, premaknil mejnike na turističnem področju v Kamniku, je bil nekomu zelo napoti in seveda je bil z preglasovanjem na seji sveta odpuščen. Na to temo sem dal izjavo tudi na Kamničanu.si. Kasneje smo tudi nekateri člani sveta bili razrešeni po normalnem postopku.

Dobili smo novo vodstvo in novo direktorico ga. dr. Andrejo Eržen, pri kateri sem jaz osebno pogrešal to specijaliziranost. Program njenega dela smo sprejeli, bil je dober. Všeč mi je bil del, kjer se je govorilo o večjem in kakovostnejšem povezovanju z vsemi turističnimi ponudniki in delavci na kamniškem. Jaz osebno sem pogrešal večjo povezanost z turoperaterji iz tujine, ker še vedno zagovarjam dejstva, da Kamnik ne bo zaživel polno brez tujih gostov, ki ne bodo samo prehodni oz. enodnevni. Pričakoval sem, da bo ga. dr. Erženova nadgradila delo predhodnika, kot je bilo pričakovati. Kljub vsemu se je kamniški turizem razvijal zadovoljivo. Dobili smo nekaj novih prireditev, ki so nekatere bolj in nekatere manj v Kamnik prinesle živost in občutek, da se resnično nekaj dogaja. Povečal se je obisk našega mesta z enodnevnimi gosti. Vedeti pa moramo, da se mora vsaka nova prireditev na programu prijeti, za kar je potrebno kar nekaj let, kot direktovanje oz. županjevanje.

Imel pa sem kar slabo izkušnjo na prireditvi Festivala starodobnih vozil v Kamniku, ki se prireja vsako leto v mesecu maju in je po mojem prepričanju, tretja najodmevnejša prireditev v Kamniku, že kar nekaj let. Ker delam na delovnem mestu, kjer se srečujem dnevno z tujimi veleposlaniki in tujimi podjetniki, sem povabil preko društva in Občine Kamnik in g. Župana, vse te moje poslovne partnerje v naše mesto in na festival. Prišli so predstavniki 12 veleposlaništev in konzulatov v R. Sloveniji. Gospod Župan je vse te goste sprejel, kot se protokolu spodobi, vendar sem tu pogrešal kaj več sodelovanja tudi z ATP-jem in g. dr. Erženovo osebno. Morda iz preprostega razloga, ker gospa dr. Eržen obvlada kar nekaj jezikov in komunikacija ji ni tuja. Dobili smo sicer vodičko za ogled kapelice na Malem gradu, ki pa je bila zelo rezervirana in preveč »uradna«. Ostalo vodenje in animiranje gostov, ki ga nismo dobili od agencije, sta oddelali moja hči, ki obvlada tako nemški, kot angleški jezik in kolegica ga. Tatjana Doplihar, nekdanja predsednica KS Center Kamnik. Veliko teh gostov je že kar nekajkrat z prijatelji in družinami obiskala naše mesto, ker v moji pisarni lahko med službenimi  zloženkami najdete tudi kakšen prospekt za Terme Snovik.

Pa je prišla še tretja menjava na vodilnem mestu te naše agencije, ki se je med tem časom že preimenovala v ZTŠ in se temu primerno tudi razširila. Zopet je bilo slišati, da je bilo vse to narejeno tako iz osebnih, kot strankarskih interesov. Ves postopek menjave in potrditve nove v.d. direktorice, sem prebral na vašem portalu in nič ni bilo videti, da je kaj narobe z samim izborom in potrditvijo na seji občinskega sveta. Takrat je bila koalicija še trdna in močna, kar se je čutilo razbrati tudi po izjavah prenekaterih svetnikov, ki pa so sedaj čez noč spremenili svoja prepričanja in mnenja o pravilnostih in upravičenosti zastavljenih projektov in ciljev občinske politike.

Ko pa sem prebral še vaš članek o vsem dogajanju dne 28. 3.2013 na občinskem svetu, sem bil zgrožen, da očitajo nepravilno poslovanje in ne vem kaj še vse novi v.d. direktorici, prav tisti svetniki, ki so jo ne tako daleč nazaj, skoraj enoglasno potrdili. Ne želim biti pravni zagovornik gospe Kolar, ki je sploh osebno ne poznam, vendar iz vsega, kar sem prebral in slišal, je poleg zaupanega ji dela in prezentacije mesta, udeležbe na sejmih, ter raznih drugih srečanj, tudi že delno nadgradila delo obeh predhodnikov z povezovanjem z podeželjem in njihovimi društvi, ki bodo jutri glavni skrbniki našega zdravega in kvalitetnega življenja vključno z projektom zdrave hrane v naše šole in na naše police.

Kar se pa ostalega dela, vključno z drsališčem tiče, pa je tukaj še svet ZTŠ-a, ki bdi nad delom v. d. direktorice. Ali tudi njim ne zaupate več? Svetoval bi vsem tem velikim strokovnjakom, ki so nekateri že sodelovali pri vseh treh menjavah tako ali drugače, da podajo kakšno pametno idejo in potem aktivno sodelujejo pri izpeljavi le te. Prepričan sem, da jih bosta ga. Kolar in člani sveta ZTŠ-a zelo vesela.

Seveda je vse to, kar sem napisal, zgolj moje osebno in nepolitično gledanje na »naše« in »vaše« razumevanje razvoja boljšega, kvalitetnejšega in lepšega jutri za naše lepo mesto Kamnik.

Franc Osolnik

Objavil: Damjan Hančič   |    Objavljeno dne:  9. April, 2013   na portalu kamnican.si  |    Ključne besede: