skupscina-desus

Moj pogled – petkova volilna skupščina OO Desus Kamnik

Komentar (poročilo) Draga Kovačiča o dogajanju na volilni skupščini OO DeSUS Kamnik, v petek 15. 2. 2013, v gostilni Mlakar na Duplici

Na napovedan datum 15. februarja ob 17.uri se je v gostilni Mlakar na Duplici pri Kamniku odvijala sporna volilna skupščina kamniškega DeSUSa po popolnoma nesprejemljivem programu. Že v samih vabilih je bilo navedenih nemalo nenavadnosti, ki pa so se, zatem žal tudi dogajale. Kako?

Kot prvo je že na vhodu v sejno sobo moral sleherni pokazati svojo člansko izkaznico, da je dobil priponko s svojim imenom in s tem dovoljen vstop. Kot v mafijski kriminalki. Ker se je ob tem pojavilo kar nekaj, sicer nepovabljenih starih, poznanih in zaslužnih članov, so bili kljub pisnim dokazilom o redno plačani članarini na silo odstranjeni. Na moje vprašanje zakaj tako, mi je odgovorjeno, da njihovega članstva ni v registru republiškega DeSUSa in kot taki pač ne morejo sodelovati. Kakšen mesec prej včlanjeni Rudolf Bič s plačano članarino je celo proglašen kar za podpornega člana. Nepojmljivo!

Čudno, da po 5 ali več letih rednega in vzornega članstva uradna potrditev pripadnosti ne bi bila urejena, mar ne? Tako sta, zato postavljena Bizjak, mož Julijane Mlakar in njen brat Florijan Mlakar, takoj odstranila osebe kot: Jožeta Močnika, Viktorja Smolnikarja in še koga.

Prerivanje ob vhodu v lokal, kjer se je odvijala volilna skupščina.

Tone Anton Smolnikar kot dolgoletni bivši župan Kamnika in najmanj 6 letni član DeSUSa pa se ni dal kar tako odgnati, zato sta ga imenovana proglasila za pijanega, ga glasno zmerjala in ga hotela nasilno, celo odnesti iz dvorane. Prišlo je do fizičnega prerivanja, a ker sta bila »varnostnika« pred publiko le preveč izpostavljena, sta morala popustiti.

 

Po tem incidentu naj bi se seja začela, a v dvorani je od 68 priznano včlanjenih ob zadnji seji 20.12.2012 le 32, večina nepoznanih mladostnikov, starih 30 ali celo manj let, po večini ženskega spola. Za stranko upokojencev več kot čudno! A sklepčnost je potrjena.

Predsedstvo skupščine je bilo že vnaprej določeno in ni bilo nobene možnosti dodatne izbire ali predlogov. Sestav je bil izključno ženskega spola in v neprimernem številu. Delovna predsednica Vrbole-Sajoviceva brez članov (morala bi biti dva) in enim overiteljem, namesto dveh. Po kratkem nagovoru predsednika Ambrožiča sledi »izvolitev« v naprej določene verifikacijske kot volilne komisije. Zopet samo v potrditev brez možnosti izbire ali predlogov.

Kot gost se je dogodka udeležil tudi kamniški župan Marjan Šarec.

Sledi sprejem in potrditev kopiranega in malenkostno popravljenega Statuta OO Pivka, ki je objavljen na spletu. Prav tako sprejem Poslovnika, brez možnosti vsake pripombe ali vnosa popravka. Kljub našim protestom pa je publika vsemu predlaganemu samo prikimavala, ko kimavcem pač pritiče. Očitno je šlo za čisto režijo in kršenje pravic poštenim in razmišljajočim članom.

Da seja kljub nezakonitostim ne bi potekala naprej v taki obliki, se javim za besedo in poskušam prebrati svoj pisni predlog za razveljavitev oziroma preklic take skupščine z ozirom, da je medtem prišlo do kraje dokumentacije in povsem zgrešene volilne liste, ki kot prvo ni volilna lista kot bi morala biti, predvsem pa na njej manjka najmanj 6 predlaganih oseb, od tega vsaj še dve za predsednika. Nisem prebral dveh stavkov, ko sem bil grobo prekinjen, češ da je vsakemu po poslovniku dovoljeno govoriti le 2 minuti, poleg tega pa, da izvajam žaljive navedbe. Ni mi torej ostalo drugega, kot da počakam na svojo točko »Poročilo kandidacijske komisije«, ki pa naj ne bi smelo biti časovno omejeno. A glej zlomka!

Delovna predsednica Vrboletova pri tej točki začne sama brati poročilo, ki da naj bi bilo moje. Pred pregledom prispele dokumentacije pri Ambrožiču na Kettejevi 5 smo 4. februarja podpisali dokument, ki naj bi bil prevzemni list oz. potrdilo, da smo dokumentacijo sprejeli. Svoje pravo poročilo pa sem na ta naslov prinesel v dopolnitev in podpis celotne komisije po končanem ogledu in ugotovitvah, a je tudi tega »zmanjkalo«. Ker sem ga doma v celoti z natančnimi podatki dokončal, sem ga želel na tej skupščini prebrati, a me je predsedujoča osorno prekinila, češ, da je poročilo tokrat prebrano in podpisano. Nezaslišano! In zdaj se sklicuje na verodostojnost naših podpisov na njihovem dokumentu. Sicer pa – kako in kdaj so uspeli vpisati podatke brez predhodnega vpogleda komisije in te podatke uveljavljati kot verodostojne? Ponovni poskus vsiljenega in krivo predstavljenega falsifikata.  Nazaslišano!

Ker v nobenem primeru nisem imel pravice oglašanja in sem bil ob začetku vsakega poskusa takoj utišan, sem pač odnehal, s tem, da je mladina samo tiho spremljala dogajanja, starejši člani pa so se nad vsem tem zgražali.

Tone Smolnikar, nekdanji dolgoletni župan Kamnika je zatem na vso jezo in brez dopuščanja časovnega omejevanja dal vedeti, da je v tej skupnosti nekaj hudo narobe, da si je Julijana Bizjak Mlakar zrežirala omejeno število povsem novih in morda celo plačanih mladih privržencev, ki v to stranko ne sodijo. Skupaj z Ambrožičem sta nezakonito izključila več kot polovico članstva, zavrnila vsakega možnega protikandidata in se pri tem poslužila najpodlejših in njima prirojenih metod. Pri tem nista izbirala sredstev in se poslužila tudi kraje dokumentov in s tem oškodovala najmanj 6 vzornih dolgoletnih članov, ki bi morali biti na današnji volilni listi.

In volitve? Na osnovi liste, ki v ničemer ne spominja na volilno, predsedstvo poziva prisotne, da se ob pristopu h komisiji in skrinjici osebno še dodatno legitimirajo. Kot na državnih volitvah z razliko, da tam nihče ne posega v zasebnost posameznika in njihove svobodne izbire. Seveda je na ta način izvoljena tako Julijana Mlakar za predsednico, kakor vsa njena izbrana »elita sorodnikov in prijateljev«.

Drago Kovačič na portalu kamnican.si

Objavil: Damjan Hančič   |    Objavljeno dne:  18. Februar, 2013    |    Ključne besede: